Spreekbeurt Politie

spreekbeurt-plein
Beroepen
Door Emy Dirks uit groep 7

Mijn spreekbeurt over de politie

Ik wilde een spreekbeurt over de politie houden omdat ik zelf interesse heb om later bij de politie te gaan werken en omdat ik merk dat de mensen in mijn klas niet allemaal precies weten wat de politie doet en waar ze precies voor zijn

Wat zijn de taken van de poltie?

Wat zijn de taken van de politie in ons land? In Nederland moet de politie er voor zorgen dat de openbare orde en veiligheid van burgers, dieren en goederen gehandhaafd wordt, zij moet indien er nood is directe hulp verlenen aan slachtoffers en het opsporen naar personen die strafbare feiten plegen volgens het Nederlandse wetboek.

De politie in groepen

De politie in Nederland kun je onderverdelen in een aantal groepen, namelijk de rijkspolitie, de gemeentepolitie, de douane (marchaussee), ambtenaren van de belastingdienst en ambtenaren in dient van de ministeries die een aantal toezichthoudende taken hebben.

Rijkspolitie en gemeentepolitie

De rijkspolitie en gemeentepolitie is in feite hetzelfde, alleen staat de rijkspolitie onder leiding van de officier van justitie en een groepscommandant en de gemeentelijke politie wordt geleid door de hoofdcommisaris samen met de burgemeester van de betreffende gemeente. In deze groepen zijn politieagenten dan weer onderverdeeld in werkzaamheden als verkeerspolitie, recherche, waterpolitie en bereden politie.

Verkeerspolitie

De verkeerspolitie zorgt ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk aan het verkeer kan deelnemen en lost eventuele problemen die zich voor doen op. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het controleren van de maximumsnelheden, het gebruik van alcohol, drugs of verkeersonveilige medicijnen in het verkeer, het niet dragen van de autogordel, niet handsfree bellen en zo nog veel meer. De verkeerspolitie zorgt er in een groot woord voor dat het veilig is op de Nederlandse wegen

Douane

De douane is er om ervoor te zorgen dat de douaneregelwetgeving wordt nageleefd en dat er geen gevaarlijke of illegale goederen Nederland in of uitgaan.

Waterpolitie

De dienst waterpolitie houdt zich bezig met het opsporen, toezichthouden en handhaven van de wet op de vaarwegen en grote wateroppervlaktes van Nederland voor zowel de proffesionele vaart als recreatieve vaartuigen. Dingen waarop de waterpolitie controleert zijn bijvoorbeeld verplichte veiligheidsvoorwaarden, vaarbewijzen of diplomas en of men zich aan de verplichtte vaarregels houd. Als er zich ongelukken op het water voortdoen zorgt de waterpolitie ervoor dat hier deskundig onderzoek naar wordt gedaan en zal hierbij ook eerste hulp verlenen indien dit nodig is.

Leuke vragenlijst over de politie

  • Wat is de taak van de douane?
  • Als je te hard rijd op de snelweg, wie zou je dan aan kunnen houden?
  • Als je in een gracht in Amsterdam een roeiboot aanvaart wie moet je dan bellen voor enige hulp?