Spreekbeurt Vlinders

Spreekbeurt vlinders

Spreekbeurt vlinders

Overzicht spreekbeurten

Spreekbeurt 1: over vlinders

Ik ga mijn spreekbeurt over vlinders houden, want bij ons hebben we in de zomer in de tuin altijd heel veel verschillende vlinders. En ik vind het mooie dieren dus ik wil er graag meer van weten dus ik ga jullie er wat over vertellen.

Uiterlijk van een vlinder

Een vlinder heeft een lijf dat uit drie stukken bestaat, namelijk zijn kop, zijn borst en zijn achterlijf. Op zijn kop heeft de vlinder een tong, ogen en antennes. Aan de borst van een vlinder zitten twee paar vleugels en drie paar poten. Op de vleugels heeft een vlinder schubben. Deze schubben zijn hol en gevuld met een kleurstof. Hierdoor zijn alle vlinders zo mooi van kleur en patronen. In het achterlijf van de vlinder zitten de meeste organen van hem.

Vlinderfamilie

Alle vlinders bij elkaar noem je Lepidoptera. Dat is Latijn voor vleugels met schubben. In totaal zijn er meer dan 160.000 verschillende soorten vlinders over de hele wereld. Het wordt verwacht dat er nog veel soorten vlinders zijn die nog niet ontdekt zijn. Het zou gaan om vele duizenden soorten. Zoals ik net zei, zijn er al 160.000 soorten, maar er wordt verwacht dat het er wel 200.000 zijn als je alle onontdekte soorten zou ontdekken. Natuurlijk is dit een schatting dus het kunnen er ook veel meer of juist veel minder zijn. Je kunt de vlinders indelen in dagvlinders en nachtvlinders. Dagvlinders vliegen overdag en hebben mooie kleuren. Nachtvlinders vliegen ’s nachts en hebben vooral sombere kleuren. De meeste vlinders zijn nachtvlinders. Van de 160.000 soorten zijn namelijk maar 25.000 vlinders dagvlinders. De overige 135.000 vlindersoorten zijn dus nachtvlinders. In Nederland leven ongeveer vijftig soorten dagvlinders en ongeveer tweeduizend soorten nachtvlinders. Ik ga een aantal vlindersoorten opnoemen waarvan ik denk dat jullie ze misschien wel kennen. Zo heb je de dagpauwoog, de Atlanta, de kleine vos, de aurelia en de citroenvlinder. Deze vlinders komen heel vaak voor en als het mooi weer is zoals in de zomer dan zie je deze vaak vlindersoorten vaak vliegen.

Leefgebied van de vlinder

Overal waar planten zijn, kunnen vlinders leven. Ze komen dan ook bijna overal voor, maar niet op de Noordpool en de Zuidpool. Daar is het namelijk veel te koud voor vlinders. Vlinders hebben het liefst een warm gebied, en daarom zitten de meeste vlinders ook in de tropische gebieden.

Voedsel van vlinders

Vlinders eten verschillende dingen. Wanneer een rups net uit het ei is dan eet hij het ei op. Vervolgens begint hij aan het blad waar hij op zit. Rupsen liggen namelijk in een ei op een blad. Daar worden ze speciaal neergelegd. Daarnaast eten rupsen nog meel, wol en appels. Per dag eet hij evenveel als hij weegt. Na een tijdje is de rups heel dik en dan wordt het een pop. Dan eet hij niks. Na een tijdje komt er een vlinder uit de pop. En een vlinder eet nectar. Dit zuigt hij uit bloemen.

Vijanden

Ik ga nu vertellen wat de vijanden zijn van de vlinders en om dat te doen leg ik kort de levensloop van de vlinder uit. Als eerste legt een vlinder eieren. Direct als de vlinder de eieren heeft gelegd, gaat de moeder dood. Uit de eieren komen de rupsen en deze rupsen veranderen in poppen. Na een tijdje komt er een vlinder uit de poppen. Zowel de eieren, de rupsen en de poppen worden veel opgegeten door muizen, egels, vogels en roofinsecten. Onder roofinsecten vallen kevers, mieren, vliegen en wespen. Maar ook vlinders hebben vijanden. Zo worden vlinders opgegeten door vogels. Daarnaast eten ook vleermuizen en spinnen vlinders op.

Bestuderen van vlinders

Een entomoloog is iemand die veel weet over insecten. Entomologen kijken onder andere naar kevers, sprinkhanen en vlinders. Vlinders zijn verreweg het meest populair onder de entomologen. Daarnaast zijn vlinders ook erg makkelijk te zien, want ze vliegen overdag waardoor je ze gemakkelijk kunt vinden. Entomologen vangen vlinders met een vlindernet. Die moet je wel voorzichtig doen want anders raken zijn vleugels te snel beschadigd. En een vlinder die beschadigd is kan niet meer vliegen. Veel entomologen houden de vlinders ook als ze dood zijn. Ze drogen de vlinders dan om ervoor te zorgen dat de kleuren net zo mooi blijven als toen de vlinder nog leefde.

> Een spreekbeurt over vlinders van Esmiralda uit groep 7.

Spreekbeurt hulp

Blogs over dieren